Vi arbetar även med Solenergi
och källarklimat!

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss på: 070-673 81 97

Sol/El

Sprid lite solsken – BevegoLine SolEl

Solen är en mycket kraftfull energikälla som vi hittills utnyttjat dåligt och nu satsas det mer och mer på just solel. BevegoLine SolEl är svensktillverkade solpaneler.

Ta chansen – bli din egen mikroproducent av solenergi

Det är både smart, gratis och miljövänligt att använda solens strålar som energikälla eftersom de kan omvandlas till el. Av all den el du behöver för tvätt, tork, belysning och hemelektronik skulle mer än hälften kunna komma från solen. Ta kontroll över dina elkostnader och bidra till en bättre miljö – köp BevegoLine SolElspaket!

Möjlighet till subvention på investeringskostnaden

Staten har under åren 2013 till 2016 avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syfte att bidra till omställning av energisystem. Det innebär att en privatperson kan få bidrag med 35% av investeringskostnaden.

Taket för stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Så här funkar det

Du behöver ett tak som är fritt från skuggor för att börja producera din egen el med hjälp av solen. På taket monteras sedan solceller och dess omvandlar solens strålar till likström. Därefter gör en växelriktare om strömmen till vanlig växelström som går via din elcentral ut till husets alla olika apparater.

Du kan på så vis alltså få el till hela ditt hushåll – gratis från solen! Solel genererar el året om och en klar sommardag produceras det allra mest. Elproduktionen tar inte stor plats, kräver minimalt med underhåll och är helt tyst.

Vill du veta mer om BevegoLine SolEl?

solel-3

solel-4

Alla delarna i en solpanel innan ramen är ditsatt